Articles on sales, marketing, product management, and more

Д.ЖАРГАЛСАЙХАН: БУРУУГ ХӨНДЛӨНГӨӨС БУС ӨӨРИЙНХӨӨ СЭТГЭЛГЭЭНЭЭС ХАЙ

October 22, 2022

Хэрэвзээ бизнесийнхэн тодорхой асуудлаар дуу хоолойгоо нэгтгэе гэх юм бол эхлээд хоорондоо уулзаад ойлголтоо нэгтгэх хэрэгтэй.

Read more
Монгол Улсын Тэтгэврийн Үндэсний тогтолцоо судалгааны олон нийтийн хэлэлцүүлэг амжилттай зохион байгуулагдлаа

October 22, 2022

“Монгол Улсын Тэтгэврийн Үндэсний тогтолцооны жишиг загвар боловсруулах нь” судалгааны үр дүнг танилцуулах олон нийтийн хэлэлцүүлэг амжилттай зохион байгуулагдлаа

Read more
10 effective brainstorming techniques for teams

October 11, 2022

Group brainstorming, if done properly, can promote creative thinking, bring a team together, and help you land on the perfect idea.

Read more