Түүхэн замнал

Сургалт+

Цэгцтэй сэтгэлгээ, логик сэтгэлгээний сургалтыг зохион байгуулж эхэлсэн

Судалгаа+

Нийгмийн нэгж системийн аргачлалд суурилсан судалгааны аргачлалыг боловсруулав

Ном+

Адам Смитын "Үндэсний баялаг" номыг Nepko-той хамтран орчуулж, хэвлэлд гаргав

Хэлэлцүүлэг

Танхимын хэлэлцүүлгүүдийг зохион байгуулж эхэлсэн

Learn more

Номын сан

Номын санг тохижуулж, сургалт хэлэлцүүлгийн танхимтай болсон

Системийн инженерчлэл

Системийн инженерчлэлд суурилсан сургалт судалгааны хөтөлбөр боловсруулав

МонголФорум

“Монгол Форум” онлайн хэлэлцүүлгийн платформыг хөгжүүлж хэрэгжүүлсэн

Learn more

Шинэ зохион байгуулалт

“Залуу судлаачдыг дэмжих сан” ТББ болон шинэчлэгдсэн

Сэтгүүл

“Хүний эрх ба эдийн засгийн эрх чөлөө” сэдвээр эдийн засгийн цуврал дугаарыг бие даан гаргаж, олон нийтэд хүргэсэн.

Эрдмийн шувуу

ШУТИС-КТМС-тай хамтран “Эрдмийн шувуу” эрдэм шинжилгээний бага хурал зохион байгуулж эхэлсэн

Эрдмийн шувуу

ШУТИС-КТМС-тай хамтран “Эрдмийн шувуу” эрдэм шинжилгээний бага хурал зохион байгуулж эхэлсэн

Үүсгэн байгуулагдсан

“Залуу судлаач-Ирээдүйн манлайлагч” нэртэйгээр байгуулагдсан