Хандлага

Нэгэн эр өнгө өнгийн шар зарч мөнгө олдог байв. Түүний бизнес доройтож эхлэхэд тэрээр хэд хэдэн шар тэнгэрт сул тавин хөөргөдөг байсан ба үүнийг харсан хүүхдүүдийн сэтгэл маш ихээр хөөрөн шар зардаг өвгөн дээр очиж худалдаж авдаг байжээ. Нэгэн өдөр бяцхан хүү худалдагч эрээс “хэрэв та хар өнгийн шар сул тавьбал тэр нь хөөрөх үү” гэж асууж. Худалдагч түүндүү инээмсэглэн “гаднах өнгө нь бус түүний дотор байгаа зүйл нь түүнийг хөөргөхөд чухал үүрэг гүйцэтгэж байгаа юм” гэж хариуллаа.