“Агаарын бохирдлыг бууруулах тогтолцооны жишиг загвар боловсруулах нь” судалгааны төслийн танилцуулга

56942496_349410979015963_8660527112563720192_n.jpg

2019/04/15

Судалгааны зорилго

Системийн жишиг загварт суурилан Улаанбаатар хотын агаарын бохирдлыг бууруулах нэгдмэл тогтолцооны загвар боловсруулах. 

Судалгааны арга, аргачлал

1. Баримтлах зарчим

- Баримт нотолгоонд тулгуурлан дүгнэлт гаргах

- Тогтоосон аргачлалыг мөрдөх

2. Судлагдахууны хүрээ

- Хууль, эрх зүйн баримт бичгүүд

- Судалгааны тайлангууд

Судалгааны хүрэх үр дүн

Агаарын бохирдлыг бууруулах одоогийн систем - А загвар

Агаарын бохирдлыг бууруулах жишиг систем - Б загвар

Судалгааны баг

№      Судлаач                                            Мэргэжил 

1.     Б.Бундхорол                                     Сэтгүүлч, нийгэм судлаач

2.     Л.Эрдэнэцогт                                    Нийгмийн сэтгэл судлаач

3.     Л.Дэлгэрзул                                       Нийгмийн эрүүл мэнд судлаач

4.     Б.Минжмаа                                        Экологич

5.     Г.Даваажаргал                                   Инженер

6.     Б.Бямбасүрэн                                    Эрчим хүчний инженер

7.     Б.Доржпагма                                      Социологич

8.     Т.Даваадалай                                    Төмөр замын инженер

9.     Б.Туяа                                                 Хуульч

10.   Б.Баярцэнгэл                                     "ТУС Солюшн" ХХК-ийн ХСГ-ын дарга

11.   А.Булган                                              "Юу Си Ди" ХХК-ийн захирал

12.   Л.Долгор                                              ЗСДС-ийн Судлаач

13.   Ж.Номин                                              ЗСДС-ийн Гүйцэтгэх захирал

14.   Д.Жаргалсайхан                                  ЗСДС-ийн Тэргүүн 

Багийн үйл ажиллагаа

Судалгаа үргэлжлэх хугацаа: 2019.04.11-2019.07.05

Багийн уулзалтын тоо: 15 удаа

Нэгдсэн загварын хэлэлцүүлэг: 3 удаа

Багийн үйл ажиллагаа

Долоо хоногт 1 удаа хагас өдрийн уулзалттай байна. Үүнд: 

1. Логик болон системийн сэтгэлгээний сургалт

2. Судалгааны үр дүнгийн хэлэлцүүлэг

3. Судлаачдын ойлголтыг нэгтгэх мэдээлэл

4. Бие даан хийх ажил

Ойлголт нэгтгэх

1. Уулзалтын өдөр, цаг

2. Gmail - Google Drive

3. Дата цуглуулах - 10 +

4. Асуух зүйл, санал 

 
Сүүлд нэмэгдсэн

awareness.png

Нийтэлсэн: 2019/05/16

Сэтгэлгээний алдаа

Тэнэг хүн алдаа гаргадаг ухаантай хүн алдаа гаргадаггүй гэсэн буруу ойлголт хүмүүсийн дунд тархсан байдаг. Хүн шинэ зүйл сурч мэдэх явцдаа заавал алдаа гарг...

Дэлгэрэнгүй
purpose.jpg

Нийтэлсэн: 2019/05/03

Системийн зорилго

Зорилго бол хүний төрөл бүрийн үйл ажиллагааг нэгтгэн, дэс дараалалд оруулан, тодорхой нөөц зарцуулахаар төлөвлөж, албажуулсан томьёоллыг хэлнэ.

Дэлгэрэнгүй
csystem_slide_research.jpg

Нийтэлсэн: 2019/04/22

Системийн тухай ойлголт

Систем нь аливаа хуваагдашгүй, тусгай обьект, зүйлийг бус харин харилцан уялдаа бүхий үргэлж хөдөлгөөнд орших олон юмсын нэгдэл юм.

Дэлгэрэнгүй