Үйл ажиллагаа

Хэлэлцүүлэг

Нийгэм эдийн засгийн тулгамдсан асуудлаар судалгаа шинжилгээ хийж, оюутан залуучуудад дэмжлэг үзүүлэх зорилгоор интернетийн орчинд онлайн хэлэлцүүлэг

Дэлгэрэнгүй...
Төсөл, хөтөлбөр

ЗСДС нь нийгмийг соён гэгээрүүлэх зорилготойгоор тодорхой төсөл хөтөлбөрт хамтран оролцож, жил бүр тогтмол зохион байгуулж байна.

Дэлгэрэнгүй...
Сургалт

Залуучуудын оюуны хэрэгцээнд тулгуурлан зөв сэтгэхүйн дүрэм журамд үндэслэн “Логикийн хичээл ” мөн “Системийн сэтгэлгээ”-г ахуй амьдрал болон зорилгодоо хүрэхэд хэрхэн хэрэглэж сурах үүднээс залуучуудад зөвлөгөө өгч, дэмжих сургалт

Дэлгэрэнгүй...
Номын сан

Хэтийн зорилгын хүрээнд залуучуудын оюуны хэрэгцээ, танин мэдэхүйг хангах үүднээс өөрийн сангийн байранд номын сангийн үйлчилгээ үзүүлж гишүүн болон хамтран ажилладаг байгууллага хувь хүмүүст хандсан оюуны хөрөнгө оруулалт хийдэг билээ.

Дэлгэрэнгүй...

Үйл явдлууд
Мэдээ, мэдээлэл

awareness.png

Нийтэлсэн: 2019/05/16

Сэтгэлгээний алдаа

Тэнэг хүн алдаа гаргадаг ухаантай хүн алдаа гаргадаггүй гэсэн буруу ойлголт хүмүүсийн дунд тархсан байдаг. Хүн шинэ зүйл сурч мэдэх явцдаа заавал алдаа гарг...

Дэлгэрэнгүй
purpose.jpg

Нийтэлсэн: 2019/05/03

Системийн зорилго

Зорилго бол хүний төрөл бүрийн үйл ажиллагааг нэгтгэн, дэс дараалалд оруулан, тодорхой нөөц зарцуулахаар төлөвлөж, албажуулсан томьёоллыг хэлнэ.

Дэлгэрэнгүй
csystem_slide_research.jpg

Нийтэлсэн: 2019/04/22

Системийн тухай ойлголт

Систем нь аливаа хуваагдашгүй, тусгай обьект, зүйлийг бус харин харилцан уялдаа бүхий үргэлж хөдөлгөөнд орших олон юмсын нэгдэл юм.

Дэлгэрэнгүй