Үйл ажиллагаа

Хэлэлцүүлэг

Нийгэм эдийн засгийн тулгамдсан асуудлаар судалгаа шинжилгээ хийж, оюутан залуучуудад дэмжлэг үзүүлэх зорилгоор интернетийн орчинд онлайн хэлэлцүүлэг

Дэлгэрэнгүй...
Төсөл, хөтөлбөр

ЗСДС нь нийгмийг соён гэгээрүүлэх зорилготойгоор тодорхой төсөл хөтөлбөрт хамтран оролцож, жил бүр тогтмол зохион байгуулж байна.

Дэлгэрэнгүй...
Сургалт

Залуучуудын оюуны хэрэгцээнд тулгуурлан зөв сэтгэхүйн дүрэм журамд үндэслэн “Логикийн хичээл ” мөн “Системийн сэтгэлгээ”-г ахуй амьдрал болон зорилгодоо хүрэхэд хэрхэн хэрэглэж сурах үүднээс залуучуудад зөвлөгөө өгч, дэмжих сургалт

Дэлгэрэнгүй...
Номын сан

Хэтийн зорилгын хүрээнд залуучуудын оюуны хэрэгцээ, танин мэдэхүйг хангах үүднээс өөрийн сангийн байранд номын сангийн үйлчилгээ үзүүлж гишүүн болон хамтран ажилладаг байгууллага хувь хүмүүст хандсан оюуны хөрөнгө оруулалт хийдэг билээ.

Дэлгэрэнгүй...

Үйл явдлууд
Мэдээ, мэдээлэл

system.PNG

Нийтэлсэн: 2019/04/17

Системийн сэтгэлгээний үүсэл

Системийн сэтгэлгээ бий болсон нь барууны шинжлэх ухааны сэтгэлгээний түүхэнд жинхэнэ хувьсгал болсон юм.

Дэлгэрэнгүй
1_O7bV2xWjkE9gkhB1PjiQwA.jpeg

Нийтэлсэн: 2019/04/16

“Системийн сэтгэлгээ”-ний ерөнхий ойлголт

Системийн онол, системийн хандлагын талаар мэдлэг эзэмшиж, түүнийг хэрэглэж чадахгүйгээр өнөөдөр ажиллаж, амьдрахад бэрхшээлтэй болжээ. Бидний амьдралын бүхи...

Дэлгэрэнгүй
56942496_349410979015963_8660527112563720192_n.jpg

Нийтэлсэн: 2019/04/15

“Агаарын бохирдлыг бууруулах тогтолцооны жишиг загвар боловсруулах нь” судалгааны төслийн танилцуулга

Системийн жишиг загварт суурилан Улаанбаатар хотын агаарын бохирдлыг бууруулах нэгдмэл тогтолцооны загвар боловсруулах.

Дэлгэрэнгүй